Címlap Falújság Nyelvtudás FAQ Jelentkezés a szaknévsorba Médiaajánlat Jogi nyilatkozat Impresszum Regisztráció Nem t'om a jelszót
 
Nyelviskolák Nyelvtanárok Tanfolyamok Oktatási helyszínek Ajánlatkérés Munkaajánlatok
Belépés tagoknak
   NYELVISKOLA KERESÉSE
     Iskolák
     Tanfolyamok
     Helyszínek

   NYELVTANÁR KERESÉSE

   AKCIÓS NYELVTANFOLYAM

   NYELVVIZSGÁK

   AUTODIDAKTA
   FALIÚJSÁG
   HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
   REGISZTRÁCIÓ


 

Könyvújdonságok  

NYELVKÖNYVEK ÉS SZÓTÁRAK
EZ A ROVAT AZ AKADÉMIAI KIADÓ TÁMOGATÁSÁVAL JELENIK MEG

Kiliki a Földön 1. -Tanári kézikönyv és mellékletek - Magyar nyelvű nyelvkönyv gyerekeknek
Tankönyvsorozatunk első kötetét elsősorban 7-11 éveseknek ajánljuk, akik még kezdők, és heti 2-3 órában tanulnak magyarul. A Kiliki nevű űrlényről szóló kerettörténet a tananyagot a gyerekek számára érdekessé és könnyen tanulhatóvá teszi, miközben biztos nyelvtani, lexikai alapot nyújt és arányosan fejleszti a négy alapkészséget (beszéd, beszédértés, írás, olvasás), amely lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését.
Kiliki a Földön 1. (könyv + audio CD) - Magyar nyelvkönyv gyerekeknek
Az oktatócsomag részei Tankönyv - Kiliki kalandjai tíz leckében: képregényszerű olvasmányok, egy-egy téma és a hozzá tartozó nyelvtan, miniszótárral és sok feladattal a szókincs és az új nyelvtan változatos gyakorolására, a hallás utáni értés, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére, a helyes magyar beszéd elsajátítására Audio CD - a tankönyvhöz kapcsolódó (hozzá csomagolt) hanganyag: az olvasmányok szövegével, valamint értést és beszédet fejlesztő gyakorlatokkal.
Német-magyar kisszótár CD-vel
● 30 000 címszó ● több mint 150 000 szótári adat ● modern szókészlet és példaanyag ● aktív mondatalkotást elősegítő információk ● kezdő és haladó nyelvtanulóknak ● a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-melléklet
Magyar-német kisszótár CD-vel
● 30 000 címszó ● több mint 160 000 szótári adat ● modern szókészlet és példaanyag ● aktív mondatalkotást elősegítő információk ● kezdő és haladó nyelvtanulóknak ● a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-melléklet
Német-magyar idiómaszótár
Germanizmusok
Magyar-spanyol-magyar útiszótár Új!
Magyar-olasz-magyar zsebszótár
A több mint 23 000 címszót, 60 000 szótári adatot tartalmazó kétirányú alapszótár korszerű szókincsével, új szavaival hasznos segédeszköz a magyar és olasz anyanyelvű felhasználóknak egyaránt. Az aktív nyelvhasználathoz szükséges szókincs, a leggyakrabban előforduló példák, vonzatok,a rendhagyó olasz igék jegyzéke azonnali segítséget nyújtanak a beszédhelyzetekben, egyszerűbb szöveg megértéséhez és utazáshoz.
Magyar-holland szótár CD-vel
A Magyar-holland szótár a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-ROM-mal kapható. A szótár 45 000 címszót és körülbelül 100 000 szótári adatot tartalmaz. A számos keresési lehetőséget biztosító elektronikus szótár telepítés után CD nélkül is használható.
Magyar-angol kisszótár CD-vel
● 19 000 címszó● több mint 5 000 példa és kifejezés● modern szókészlet és példaanyag● aktív mondatalkotást elősegítő információk● kezdő és haladó nyelvtanulóknak● a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-melléklet
Angol-magyar kisszótár CD-vel
● 18 000 címszó ● közel 5 000 példa és kifejezés ● modern szókészlet és példaanyag ● aktív mondatalkotást elősegítő információk ● kezdő és haladó nyelvtanulóknak ● a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-melléklet
Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch (könyv + audio CD)
Sümeginé Dobrai Katalin, Borgulya Istvánné, Jacob Renate és Mátyás Judit Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch című, középhaladó nyelvtanulóknak szóló kötete a német gazdasági szakmai nyelvvizsgára készülőknek és a német gazdasági nyelvi ismereteik felfrissítésére törekvőknek ajánlható. A könyv három nagy témaköre a makrogazdaság, a vállalati gazdaság és a nemzetközivé váló gazdaság témakörei. A kötet feldolgozandó szövegeket és témakörönkénti szószedet tartalmaz.
Francia-magyar kisszótár
A 22 000 címszót tartalmazó új Francia-magyar kisszótár szerkesztése folyamán a mai francia köznyelv alapvető szókincsének, új szavainak és jelentéseinek rögzítése mellett az is célunk volt, hogy a szavak kifejezésekbe, mondatokba fűzését elősegítő bő példaanyaggal segítsük a kezdő nyelvtanulókat, valamint mindazokat, akik a nyelvtanulás első szakaszán túljutva már a francia nyelv ismeretének elmélyítését, az aktív nyelvhasználatot is szeretnék megcélozni.
Magyar-francia kisszótár
A teljesen új szótár 25 000 címszót tartalmaz. Szóállománya és példaanyaga a mindennapi életben használatos köz- és szaknyelvi szavak és kifejezések széles tárát öleli fel, beleértve a nyelvhasználatba nemrégiben átkerült szavakat is.
'Állati' szólások és közmondások
A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig

Gondolta volna, kedves Olvasó, hogy aki régen zsákbamacskát vett, az valójában malacot szeretett volna vásárolni? Tudja, hogy míg nyelvünkben a szelíd, galamblelkű ember a légynek se tud ártani, az angolban ugyanezt úgy fejezik ki, hogy az illető nem tudná egy libának se mondani, hogy 'búh'?
Angol-magyar pénzügyi szótár ajándék CD-vel
Az Angol-magyar pénzügyi szótár, amely magyar-angol szómutatót is tartalmaz, hasznos segítséget nyújt a szakembereknek, fordítóknak, szakmai nyelvvizsgára készülőknek. A szótárhoz, mely 80 000 címszót és több mint 100 000 szótári adatot tartalmaz a pénzügy, bank, tőzsde, számvitel, auditálás, biztosítás illetve adózás területéről, a könyv teljes anyagát tartalmazó ajándék CD-ROM-ot adunk.
Oxford-Duden magyar-angol képes szótár
Ez a szótár a 'Tízkötetes Duden' szótársorozat részeként megjelent képes szótár harmadik, teljesen átdolgozott kiadása alapján készült az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztőségében. A magyar szöveg elkészítésében a szerkesztőség tagjain kívül számos tudós, műszaki és más szakember, különféle tudományok és szakmák elismert képviselői is részt vettek.
Read, Read, Read - Gyakorlatok a kétszintű érettségi írásbeli vizsgához
Angol nyelvi gyakorlókönyvünk azoknak nyújt fejlesztési és gyakorlási lehetőséget, akik a kétszintű érettségi vizsgára vagy általános nyelvvizsgára készülnek, és szövegértési készségüket, valamint szókincsüket kívánják fejleszteni.
Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár ajándék CD-vel
A szótár hiánypótló műnek számít a maga nemében. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezet védelme, mint korábban bármikor, tehát egyre több olyan szöveg keletkezik, amelynek megértéséhez speciális szókincset hordozó szakszótár szükséges.
Olasz-magyar szótár CD-vel
Az Olasz-magyar szótár a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-ROM-mal kapható. A szótár 70 000 címszót és körülbelül 200 000 szótári adatot tartalmaz. A számos keresési lehetőséget biztosító elektronikus szótár telepítés után CD nélkül is használható.
Magyar-olasz szótár CD-vel
A Magyar-olasz szótár a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-ROM-mal kapható. A szótár 70 000 címszót és körülbelül 200 000 szótári adatot tartalmaz. A számos keresési lehetőséget biztosító elektronikus szótár telepítés után CD nélkül is használható.
Magyar-latin diákszótár
A Magyar-latin diákszótár a több kiadást megért Latin-magyar diákszótár párjaként segítséget kíván nyújtani a magyar-latin fordítási feladatokhoz. A szótár mintegy 30 000 címszót és kifejezést foglal magában, szóanyaga nemcsak az iskolában olvasott auktorokat veszi figyelembe, hanem tartalmazza számos modern fogalom latin megfelelőjét is, így bizonyítva, hogy a latin nem teljesen holt nyelv.
Magyar-angol idiómaszótár
A szótár közel 12 000 kifejezést és - használatuk bemutatására - ugyanannyi példamondatot, valamint 60 000 szinonimikus fordítást tartalmaz. Magába foglalja a XXI. századi művelt ember szókincsét. A szótár angol nyelvű anyaga amerikai és brit forrásokon alapul, különös tekintettel a mai amerikai szóhasználatra, ezért az amerikai angol nyelv helyesírási szabályait és szokásos beszédfordulatait követi.
Magyar Mozaik könyv 4.
Magyar mozaik - Magyar nyelvkönyv haladóknak című tankönyvsorozatunk negyedik kötete azoknak szól, akik túl vannak már a nyelvtanulás nehezén: eljutottak a felső szint közelébe, és már csak egy lépés választja el őket attól, hogy a társadalmi és a magánélet minden területén könnyedén társalogjanak nyelvi nehézségek nélkül.
Magyar Mozaik munkafüzet 4.
Magyar mozaik - Magyar nyelvkönyv haladóknak című tankönyvsorozatunk negyedik kötete azoknak szól, akik túl vannak már a nyelvtanulás nehezén: eljutottak a felső szint közelébe, és már csak egy lépés választja el őket attól, hogy a társadalmi és a magánélet minden területén könnyedén társalogjanak nyelvi nehézségek nélkül.
Idegen szavak és kifejezések szótára CD-ROM-mal
Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárának célja, hogy napjaink igényeihez igazodva összegyűjtse és bemutassa a magyar nyelvbe bekerült idegen szókészleti elemeket, tájékoztatást adjon a nyelvünkben szokásos írásmódjukról és kiejtésükről, számos szakmai és stílusbeli minősítéssel megmutassa azt a szövegkörnyezet, ahol helyesen és indokoltan használhatók. Az átdolgozott és felújított szótár több mint 30 000 címszót tartalmaz.
Európai uniós terminológiai szótár CD-ROM
A négynyelvű szótár 23 000 címszót, 100 000 szótári adatot, 60 szakterület kifejezéseit tartalmazza angol, francia, német és magyar megfelelőkkel. Az Európai Unió hivatalos, egységes és hatályos jogszabályi terminológiája referenciamű fordítók, tolmácsok, jogászok, közgazdászok és számos szakterület képviselői számára. A CD-ROM az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa alapján az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztőségében készült.

 

h i r d e t é s